Zorgaanpak

In eerste instantie biedt de klasleerkracht zelf zorg aan. Wanneer de problemen of zorgen van leerlingen te groot worden, kan de leerkracht de hulp van de zorgcoördinator inroepen. De klasleerkracht geeft aan welke hulp er geboden is, waar de zorg zit en spreekt dan samen met de zorgcoördinator af welke zorg hij verwacht en op welke wijze. Dit kan zowel in de eigen klas, als in kleine groepen, individueel of in de zorgklas doorgaan.

We besteden aandacht aan zowel leerinhoudelijke punten (wiskunde, spelling, lezen, WO, Frans, leren leren… voor het lager en competenties voor de kleuters) als socio-emotionele werkpunten (gevoelens, weerbaarheid, zelfontplooiing). De ouders worden zo snel als mogelijk hiervan op de hoogte gebracht door de klasleerkracht of door de zorgcoördinator.

Downloads