CLB

De school laat zich ondersteunen door het CLB:

CLB-Kempen

Het CLB helpt als externe in het zorg beleid

Afdeling Turnhout
Rubensstraat 170
2300 Turnhout
Telefoon: 014 / 41 64 39

CLB staat voor Centrum voor Leerling Begeleiding. Ook ouders en kinderen kunnen ondersteuning krijgen van het CLB. Het CLB is regelmatig op school aanwezig. Meer informatie vind je in bijlage. De CLB-medewerker die onze school begeleidt, wordt ook kort voorgesteld. Meer informatie kan je altijd terugvinden op de website van het CLB zelf.

Downloads