Zorgleerkrachten

Samen met de groepsleerkrachten zorgen de volgende zorgleerkrachten en -coördinatoren voor een zorgzame school:

Zorgcoördinatoren

Hild Van de Pol
Zorgcoördinator
hild.van.de.pol@gbsravels.be

Christel Cornelissen
Lagere school
christel.cornelissen@gbsravels.be

Wat doen wij?

Wij helpen en begeleiden leerlingen, samen en in samenspraak met de ouders, leerkrachten en externen.
– Bij de opvang van nieuwe leerlingen en oriënteren in de juiste klasgroep
– Bij (langdurige) afwezigheden, bij problematische in samenspraak met CLB
– Bij ontwikkelings- en leerproblemen
– Bij pestproblematiek
– Bij leren en studeren, plannen en organiseren
– Bij socio-emotionele problemen
– Bij ouders die opvoedingsvragen hebben
– Door ons te professionaliseren via navormingen
– Door samenwerkingsverbanden met externen (CLB, ondersteuningsnetwerk, logo, kine, ,..)

Zorgleerkrachten

Greet Van Gestel
Kleuterschool
greet.van.gestel@gbsravels.be

Leen Broeckx
Kleuterschool
leen.broeckx@gbsravels.be

Sanne Janssen
Kleuterschool
sanne.janssen@gbsravels.be


Hilde Van Accom
Lagere school
hilde.van.accom@gbsravels.be

Hanne-Lore Everaert
Lagere school
hannelore.everaert@gbsravels.be

Suzanne Nooyens
Lagere school
hannelore.everaert@gbsravels.be