Zorgvisie

Zorgen moet je DOEN, niet MAKEN!
Onze zorgvisie draait hierom:

Neem maar de tijd
om te groeien
te stralen
om tijdens het ontdekken
soms te verdwalen
te beleven, verwonderen
met jouw blik en hart open
en weet dat wij
altijd
met jou mee zullen lopen

Aandacht voor alle specifieke noden

‘Graag naar school komen’ is het hart van onze school. We streven ernaar dat onze kinderen en het leerkrachtenteam zich goed voelen met hun mogelijkheden en hun eigenheid. Je goed voelen met je sterke en minder sterke kanten is immers de start om tot leren te komen.

We willen aandacht voor ELK kind, want elke kind heeft andere noden en moet evenveel kansen krijgen. Kinderen die niet goed in hun vel zitten, moeilijkheden hebben met leerstof, die een leervoorsprong hebben, die een gedragsstoornis vertonen… allemaal kinderen met specifieke noden.

Zorgvisie met een gepaste aanpak

We zetten in op een zo breed mogelijk onderwijs waarbij overleg binnen de school, met de ouders, het kind en externen belangrijk zijn. Hierbij zijn zowel professionelen (leerkrachten, CLB, logo, …) als ervaringsdeskundigen (ouders en kind) belangrijk.

Samen zoeken we naar een gepaste aanpak die aansluit bij het individuele kind zodat ze kunnen evolueren en groeien in alle aspecten van hun ontwikkeling.

Kritisch evalueren we ons onderwijsaanbod in functie van een kwalitatieve en zorgzame school.

En tot slot draait onze zorgvisie hierom:

  • We willen ‘laagdrempelig’ zijn,  zorg dragen voor het kostbaarste dat u aan ons toevertrouwt.
  • Een ‘luisterend oor’, dat willen we zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten zodat iedereen zich gehoord voelt.
  • Ouders en kinderen willen we mee betrekken bij het zorgverhaal.
  • We kiezen voor een eerlijke en open communicatie.
  • We zijn ons bewust van onze draagkracht.
  • Kinderen laten groeien tot zelfbewuste, breed gevormde jongeren met veel zelfvertrouwen, dat is wat we willen.
  • We willen een OPEN SCHOOL zijn, waar ouders en kinderen zich WELKOM voelen!

Van ‘de kleine wereld’… op naar ‘de grote wereld’!