Inschrijven

Kleuters en leerlingen van de lagere school kunnen ten vroegste vanaf de eerste schooldag van september van het voorgaande schooljaar op het secretariaat van de school worden ingeschreven. Dit kan elke schooldag tijdens de schooluren in de zomervakantie na afspraak. De inschrijving van een kind gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

 • Kids-ID-kaart
 • ISI+ kaart
 • Paspoort
 • Uittreksel uit de geboorteakte
 • Trouwboekje
 • Reispas
 • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Je mag ook online/per e-mail inschrijven. Dan bezorg je ons een scan van alle documenten (1 t.e.m. 3 voor kleuter en 1 t.e.m. 4 voor leerling lagere school) én ook een scan van een officieel document zoals een kids-ID, ISI+ kaart, paspoort of geboorteakte. Je mailt dit alles naar info@gbsravels.be. We maken de inschrijving dan zo snel mogelijk voor je in orde.

Documenten voor inschrijving

Instapdata

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste 2,5 jaar oud zijn. Als een kleuter, op het moment van inschrijving nog geen 3 jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts worden toegelaten op één van de volgende instapdata:

 • De eerste schooldag na de zomervakantie:
  Donderdag 1 september 2023
 • De eerste schooldag na de herfstvakantie:
  Maandag 6 november 2023
 • De eerste schooldag na de kerstvakantie:
  Maandag 8 januari 2024
 • De eerste schooldag van februari (teldag):
  Donderdag 1 februari 2024
 • De eerste schooldag na de krokusvakantie:
  Maandag 19 februari 2024
 • De eerste schooldag na de paasvakantie:
  Maandag 15 april 2024
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag:
  Maandag 13 mei 2024

BELANGRIJK! Kleuters vanaf 3 jaar en ouder kunnen op elk moment van het schooljaar naar de school komen. Kleuters die 2,5 jaar zijn, mogen wel op elk moment van het jaar ingeschreven worden, zodat deze kinderen kunnen worden meegeteld voor de berekening van het lestijdenpakket.

Capaciteit

Het schoolbestuur heeft het maximum aantal leerlingen dat kan worden opgevangen als volgt voor onze school ‘de kleine wereld’ bepaald:

 • Maximumcapaciteit school:
  590 kinderen
 • Maximumcapaciteit kleuterschool:
  195 kinderen
 • Maximumcapaciteit lagere school:
  395 kinderen
 • Maximumcapaciteit vestigingsplaats 1:
  395 kinderen
 • Maximumcapaciteit vestigingsplaats 2:
  195 kinderen