Indexaanpassing bijdrage ’t Warreltje

Vanaf 1 september 2024 hanteert Ferm kinderopvang een indexaanpassing voor de ouderbijdrage. Door deze indexaanpassing wordt de ouderbijdrage verhoogd.

In bijlage kan je het nieuwe huishoudelijk reglement, de nieuwe informatiefolder en het overzicht reservatieperiodes 2024 terugvinden.

Dit zijn de wijzigingen:

Gewoon tarief

 • Woensdagnamiddag
  • 1,23 euro per begonnen half uur (voorheen 1,18 euro)
  • 8,63 euro voor een halve dag (vanaf 3u of langer) (voorheen 8,30 euro)
 • Schoolvakanties
  • 8,63 euro voor een halve dag (maar minder dan 6u) (voorheen 8,30 euro)
  • 17,23 euro voor een hele dag (vanaf 6u) (voorheen 16,57 euro)

Het tarief voor opvang voor en na de speelpleinwerking rekenen we aan zoals een woensdagnamiddag (per begonnen half uur).

Verminderd tarief

Voor gezinnen met meerdere kinderen die op eenzelfde dag naar onze opvang komen, geldt vanaf het eerste kind:

 • 0,92 euro per begonnen half uur (voorheen 0,89 euro)
 • 6,47 euro voor een halve dag (voorheen 6,23 euro)
 • 12,92 euro voor een hele dag (voorheen 12,43 euro)

Sociaal tarief

Een sociaal tarief kan je aanvragen bij de verantwoordelijke. Zij onderzoekt of je recht hebt.
De verantwoordelijke zal je aanslagbiljet of recente loonbrieven hiervoor nodig hebben.
Het tarief wordt voor 1 jaar toegekend. Het sociaal tarief bedraagt:

 • 0,62 euro per begonnen half uur (voorheen 0,59 euro)
 • 4,32 euro voor een halve dag (voorheen 4,15 euro)
 • 8,62 euro voor een hele dag (voorheen 8,28 euro)

De ouderbijdrage is fiscaal aftrekbaar.