G- sport

Sporten met één been, als je in een rolstoel zit of als je blind of doof bent… Gaat dat wel? Natuurlijk gaat dat! Ook personen met een beperking sporten net zo gewoon als iemand zonder beperking. Samen met de gemeenten willen wij ons inzetten om het taboe rond G-sport te doorbreken. Door het taboe weg te werken, willen we de drempel voor personen met een beperking om te gaan sporten verder verkleinen. 

G-sport@school is een sensibiliserend project voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs waarin zij kennismaken met G-sport. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ brengen we leerlingen al van jongs af bij dat sporten met een handicap perfect mogelijk is.

Onze jongens en meisjes van het vijfde leerjaar gingen op woensdag 20/03/2025 naar het Molenslop in Weelde waar ze kennis maakten met 4 sporten: rolstoelbasketbal, torbal, dovensport en boccia.