Ravels digitaal

Naar aanleiding van de coronacrisis is eens te meer gebleken dat digitaal mee zijn heel belangrijk is. De gemeente Ravels heeft daarom een groot budget uitgetrokken om Ravels digitaal op de kaart te plaatsen. Zij wil aan alle kinderen van het vijfde leerjaar (en in 2021 éénmalig aan de leerlingen van het zesde leerjaar) dis school lopen in de gemeente Ravels een laptop te beschikking stellen, die zowel op school als thuis gebruikt kan worden.

In september 2021 willen we dit project uitrollen en zullen de computers geleverd worden aan de scholen. In de maand september zullen de ouders vanuit de school verdere informatie ontvangen. De scholen zullen het gebruik van de computer stelselmatig in hun lessen integreren en de mogelijkheid geven om bepaalde huistaken daarop te verrichten.
Op deze wijze willen we alle kinderen van Ravels de digitale weg doen inslaan en hen alle ontwikkelingskansen geven om op digitaal vlak verder te groeien.

Met vriendelijke groeten
Het gemeentebestuur