Wirrel Warrel tijdens zomervakantie

Ben je op zoek naar een zomervakantie vol spelplezier? Dan is de speelpleinwerking zeker iets voor jou! Onder begeleiding van gemotiveerde monitoren kan je je naar hartenlust uitleven!

Wanneer?

In de zomervakantie op volgende momenten:

 • van 1 tot 2 juli 2021
 • van 5 tot 9 juli 2021
 • van 12 tot 16 juli 2021
 • van 19 tot 20 en 22 tot 23 juli 2021 (21 juli gesloten)
 • van 26 tot 30 juli 2021
 • van 2 tot 6 augustus 2021
 • van 9 tot 13 augustus 2021
 • van 16 tot 20 augustus 2021
 • van 23 tot 27 augustus 2021
 • van 30 tot 31 augustus 2021

Voor wie?

Alle kinderen van 5 tot 12 jaar oud zijn welkom op de speelpleinwerking. De kinderen moeten op 1 januari 2021 de leeftijd van 5 jaar al bereikt hebben (geboren in 2015).

Visie Wirrel Warrel

Speelpleinwerking Wirrel Warrel is een gemeentelijke jeugdwerkinitiatief en een leuke vrijetijdsbesteding voor kinderen. Onze missie is om alle kinderen, onder begeleiding van geëngageerde animatoren, te laten ravotten en hen een fantastische tijd te bezorgen.

Wirrel Warrel heeft een enthousiast animatorenteam waar jongeren vanaf 16 jaar deel van uitmaken. Onze speelpleinploeg bestaat uit animatoren, hoofdanimatoren en de jeugdconsulent. De animatoren zorgen voor een gevarieerd spelaanbod. De hoofdanimatoren leiden de speelpleinweken in goede banen en gebruiken hun ervaring om de animatoren te ondersteunen.

Wirrel Warrel heeft in de eerste plaats een speelfunctie, maar we zijn ons ook bewust van de opvangfunctie en houden daar graag rekening mee (aldus de voor- en nabewaking). De opvangfunctie is echter niet onze kerntaak. Wij blijven een vrijetijdsinitatief en kinderen komen naar Wirrel Warrel om vakantie te vieren. Daarom willen we met aandrang vragen om de begin- en eindtijden van de speelpleinwerking te respecteren.

Dagindeling

 • 07.30 uur – 08.30 uur voorbewaking
 • 08.30 uur – 12.00 uur activiteit door monitoren. Het is niet toegestaan om kinderen af te halen en te brengen.
 • 12.00 uur – 13.00 uur middagpauze. Kinderen mogen opgehaald en gebracht worden.
 • 13.00 uur – 16.30 uur activiteit door monitoren. Het is niet toegestaan om kinderen af te halen en te brengen.
 • 16.30 uur – 17.30 uur nabewaking

De hoofdmonitor is tijdens de werkingsuren telefonisch bereikbaar (GSM: 0473 35 43 07). We verzoeken de ouders om de hoofdmonitor aan te spreken bij het brengen en halen van de kinderen.

Belangrijke weetjes

 • Elke donderdagvoormiddag gaan de kinderen zwemmen en sporten in het gemeentelijke zwembad en sporthal ‘t Molenslop. Vergeet dus niet om de kinderen sport- en zwemkledij mee te geven. In het zwembad is steeds een redder aanwezig.
 • De kinderen die een ganse dag komen, moeten zelf een lunchpakket meenemen. De kinderen krijgen om 10.00 uur en 15.00 uur een tussendoortje (1x koek en 1x fruit) en een drankje. Wij vragen dan ook om de kinderen zelf geen extra snoep of koeken mee te geven!

Inschrijven

Als je kinderen willen deelnemen aan de speelpleinwerking, moet je vooraf deelnamebonnen aanschaffen. Deze kan je online aankopen of in het gemeentehuis. Voor elke halve dag moet één bonnetje aangekocht worden. Elke ochtend geef je één of twee bonnetjes af aan de hoofdmonitor. Kinderen die pas ’s middags komen, geven dan hun bonnetje af.

Kostprijs?

Kinderen van inwoners gemeente Ravels: € 3,50 / halve dag
Kinderen van andere gemeenten: € 4,00 / halve dag
Kortingstarief UiTPAS Kempen: € 0,70 / halve dag

In de prijs is inbegrepen: begeleiding, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, tussendoortjes, uitstappen, …

UITpas!

De UiTPAS is een spaarkaart voor iedere UiTPAShouder. Door deel te nemen aan UiTPASactiviteiten kan je punten verzamelen die je later kan inruilen voor een korting, een geschenk of een ander voordeel. De UiTPAS kost 5 euro en is verkrijgbaar in het gemeentehuis en de bib van Ravels.

Voor sommige mensen is de UiTPAS ook een kortingskaart. Je krijgt 80 % korting als je deelneemt aan een UiTPASactiviteit. Beschik je over een recent attest Verhoogde Tegemoetkoming (max. 2 maanden oud) dan kan je gratis een UiTPAS met kansentarief laten aanmaken bij OCMW Ravels.

Wirrel Warrel is een UiTPASactiviteit. Je kan 1 keer per week een punt sparen met de UiTPAS van jouw kinderen die deelnemen aan Wirrel Warrel. Kansentarief voor UiTPAS Kempen bedraagt € 0,70.

De UiTPAS wordt door de hoofdmonitor gescand zodat u punten kan sparen.

Meer info: https://www.uitpaskempen.be/

COVID-19 maatregelen

Naar aanleiding van de bestrijding van COVID-19 worden er extra maatregelen genomen.

 • De speelpleinwerking zal doorgaan op 2 locaties in twee weekbubbels van maximaal 50 kinderen. Eén groep speelt in de lokalen Eykantpad, de andere in de gemeentezaal Sint-Jan.
 • Kinderen moeten op voorhand ingeschreven worden voor een of meerdere week(bubbels). Bij inschrijving moet u reeds één van beide locaties kiezen. Binnen deze week kan er vrij gekozen worden welke dag(en) de kinderen komen.
 • Inschrijvingen starten op vrijdag 28 mei 2021 om 18u00. U moet bij de inschrijving reeds kiezen voor welke locatie u uw kind(eren) wenst in te schrijven.
 • Enkel kinderen geboren tussen 2009 en 2015 mogen naar de speelpleinwerking komen. Oudere kinderen kunnen deze zomer jammer genoeg niet meespelen.
 • Als kinderen toch niet kunnen komen in de gekozen weken, willen we met aandrang vragen om dit tijdig te melden zodat andere kinderen deze plaatsen kunnen innemen. Het aantal plaatsen per week is immers beperkt. Bij niet-verwittiging worden de ouders door de jeugddienst gecontacteerd. Indien dit meerdere keren wordt vastgesteld, is het mogelijk dat resterende reservaties geannuleerd worden.
 • Betalen gebeurt zoals steeds aan de hand van deelnamebonnen die vooraf online of in het gemeentehuis kunnen aangekocht worden.
 • Wij vragen om de breng- en haalmomenten zo kort mogelijk te houden en een afstand van 1,5 meter te behouden.
 • Gelieve de lokalen, ruimte onder het afdak … in geen geval al te betreden.
 • De vooropvang start om 07.30 uur en de na-opvang eindigt om 17.30 uur. Er zal geen voor– en nabewaking voorzien worden door ’t Warreltje om vermenging van bubbels te vermijden.
 • Kinderen spelen altijd met de kinderen van dezelfde contactbubbel. Het is hierbij NIET nodig om een mondmasker te dragen. Monitoren behoren niet tot de bubbel en zullen wel een mondmasker dragen.
 • Het invullen van een medische fiche is verplicht. De fiche is terug te vinden op de www.uitinravels.be en moet vooraf bezorgd worden in het gemeentehuis of gemaild worden naar vrije.tijd@ravels.be.
 • Kinderen die ziek zijn, komen NIET naar de speelpleinwerking.
 • Zieke kinderen met coronaverschijnselen worden in een afzonderlijke ruimte geplaatst waar ouders hen zo snel mogelijk moeten komen ophalen.
 • Indien een kind besmet is met COVID-19, moeten ouders dit melden via vrije.tijd@ravels.be. Als blijkt dat een kind besmet is dat aanwezig was op de speelpleinwerking worden alle ouders, rekening houdend met de privacy, hiervan op de hoogte gebracht.

Downloads & links

Medische fiche

Meer info