Afscheid 6de leerjaar

Het afscheid van het 6de leerjaar werd dit schooljaar 2019-2020 door de coronamaatregelen niet met ouders in GC De Wouwer gevierd. Het feestje ging in de refter van de lagere school door.

Meester Jan vertelde hen over de drie belangrijke zaken voor hun verdere leven: Geloof in jezelf, vertrouw je ouders en houd de eer van Ravels hoog. Ze bekeken hun zelfgemaakte TikTok-filmpjes en kregen een drankje en een hapje van de ouderraad. Ben je ook benieuwd naar deze filmpjes? Kijk maar mee!

De laatste schooldag deelde de schepen van onderwijs, Carine Couwenberg, de getuigschriften uit. De kinderen kregen nog een balpen met het logo van de school en een groepsfoto. Als afscheid mocht elke leerling nog een keer op de schoolbel drukken!