Wirrel Warrel tijdens zomervakantie

Naar aanleiding van de COVID-19 maatregelen, zal Wirrel Warrel dit jaar uitzonderlijk met inschrijvingen werken (en een heleboel andere maatregelen).

Algemeen

 • Een zomer van spelen met limieten, activiteiten doen in kleinere bubbels, maar vooral van grenzeloos plezier! Dat is waar Wirrel Warrel deze zomer naar streeft.
 • Speelpleinwerking Wirrel Warrel gaat van start op maandag 6 juli 2020. Op deze manier hebben de monitoren nog enkele dagen de tijd om alles in orde te brengen.
 • Kinderen geboren tussen 2008 en 2014 mogen naar de speelpleinwerking komen. Oudere kinderen kunnen deze zomer jammer genoeg niet meespelen.
 • De kinderen zullen verdeeld worden in 2 groepen (contactbubbels) van telkens 46 kinderen en 4 monitoren.
  • Eén bubbel speelt in de lokalen Eykantpad en de andere neemt gemeentezaal Sint-Jan als vaste stek.
  • Elke contactbubbel wordt verdeeld in twee leeftijdsgroepen.
  • Beide bubbels zullen tijdens de week niet met elkaar in contact komen.
  • Een contactbubbel wordt per week samengesteld. De plaats van een kind dat maar enkele dagen komt, mag die week niet meer door een ander kind worden ingenomen.

Inschrijven en betalen

 • Ouders moeten vooraf aangeven tijdens welke weken hun kinderen naar de speelpleinwerking komen zodat de contactbubbels kunnen worden samengesteld. Tijdens de week zelf kan er nog wel vrij gekozen worden op welke (halve) dagen de kinderen komen. Dit moet niet vooraf doorgegeven worden.
 • De inschrijvingen voor deze speelweken starten op dinsdag 9 juni 2020 om 18.00 uur. De inschrijflink zal verschijnen op de gemeentelijke website en de facebookpagina van de speelpleinwerking.
 • Als kinderen toch niet kunnen komen in de gekozen weken, willen we met aandrang vragen om dit tijdig te melden zodat andere kinderen deze plaatsen kunnen innemen. Het aantal plaatsen per week is immers beperkt. Bij niet-verwittiging worden de ouders door de jeugddienst gecontacteerd. Indien dit meerdere keren wordt vastgesteld, is het mogelijk dat resterende reservaties geannuleerd worden.
 • Betalen gebeurt zoals steeds aan de hand van deelnamebonnen die vooraf online of in het gemeentehuis kunnen aangekocht worden.
 • Deelnamebonnen worden niet terugbetaald, maar blijven geldig.

Brengen en halen

 • Kinderen worden verwelkomd aan gemeentezaal Sint-Jan of de lokalen Eykantpad. Er zullen monitoren aangeduid worden om dit in goede banen te leiden.
 • Wij vragen om de breng- en haalmomenten zo kort mogelijk te houden en een afstand van 1,5 meter te behouden.
 • Gelieve de lokalen, ruimte onder het afdak … in geen geval al te betreden.
 • De vooropvang start om 7.30 uur en de na-opvang eindigt om 17.30 uur.

Activiteiten

 • Er worden deze zomer geen daguitstappen georganiseerd.
 • De wekelijkse zwem- en sportmomenten op donderdag gaan wel door als dit wordt toegestaan door de Nationale Veiligheidsraad. Hierover zal dan nog afzonderlijk gecommuniceerd worden.
 • Spelletjes met veel fysiek contact worden deze zomer vermeden.
 • Kinderen spelen altijd met de kinderen van dezelfde contactbubbel. Het is hierbij NIET nodig om een mondmasker te dragen.

Hygiëne

 • Het invullen van een medische fiche is verplicht. De fiche is terug te vinden op de www.uitinravels.be en moet vooraf bezorgd worden in het gemeentehuis of gemaild worden naar vrije.tijd@ravels.be.
 • Kinderen die ziek zijn, komen NIET naar de speelpleinwerking.
 • Zieke kinderen met coronaverschijnselen worden in een afzonderlijke ruimte geplaatst waar ouders hen zo snel mogelijk moeten komen ophalen.
 • Indien een kind besmet is met COVID-19, moeten ouders dit melden via vrije.tijd@ravels.be. Als blijkt dat een kind besmet is dat aanwezig was op de speelpleinwerking worden alle ouders, rekening houdend met de privacy, hiervan op de hoogte gebracht.
 • Kinderen moeten zichzelf zoveel mogelijk insmeren met eigen zonnecrème. Gelieve deze te voorzien in de rugzak. Wanneer het kind nog niet in staat is om zichzelf volledig in te smeren, nemen monitoren deze taak op zich met het gebruik van mondmaskers en handschoenen.