Onze visie

De Kleine Wereld wil een basisschool zijn waarin kleuterschool en lagere school één geheel vormen. Waarin de basis wordt gelegd voor het verdere leren en leven. Waarin jongens en meisjes (2,5 jaar tot 12 jaar) samen kunnen opgroeien. Waarin jongens en meisjes elkaar leren waarderen en respecteren. Waar uw kind graag naar school komt.

Ons doel: kinderen graag naar school laten komen

De Kleine Wereld engageert zich voor volgende punten:

  • Kinderen graag naar school laten komen
  • Totale persoonlijkheid ontwikkelen
  • Zorgbreedte
  • Gelijke kansen bieden
  • Emotionele betrokkenheid stimuleren
  • Schoolteam versterken
  • Ouderbetrokkenheid verhogen

Lees meer over onze visie en pedagogisch project op onze infopagina.