Klaslijsten

De klaslijsten voor volgend schooljaar worden ten vroegste op vrijdag 23/08/2019 op de website gepubliceerd en in de ad valvas-borden aan de containerschool uitgehangen.